หน้าเว็บ

20 ส.ค. 2564

คมคิด คมชีวิต

คมคิด คมชีวิต 

มองอุปสรรค
ให้เหมือนกับขั้นบันได
มันมีไว้ให้เราก้าวข้าม 

เครดิต: ศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

23 เม.ย. 2563

คุณประหยัด ผมก็ด้วย

คุณประหยัด ผมก็ด้วย
เว็บไซต์เดิม ขัดข้อง กรุณาใช้เว็บใหม่นี้ครับ