หน้าเว็บ

20 ส.ค. 2564

คมคิด คมชีวิต

คมคิด คมชีวิต 

มองอุปสรรค
ให้เหมือนกับขั้นบันได
มันมีไว้ให้เราก้าวข้าม 

เครดิต: ศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน